بازی Journey

اشتراکی
تعداد دانلود 24 بار
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه

توضیح

بازی Journey  در دسته ی بازی های ماجراجویی قرار میگیرد،این بازی در یک دنیای عجیب و پوشیده از شن انجام میگیرد و میتوانید به صورت آزادانه در این دنیا گردش کنید و از طرف بازی هیچ کمک و راهنمایی دریافت نخواهید کرد.

بازی Journey  محیطی فوق العاده و سحر آمیز دارد که قطعا از تجربه ی آن لذت خواهید برد.


قابل استفاده بر روی دستگاه های :

iPhone, iPad, and iPod touch