تعبیر خواب | iPersia Dreams

اشتراکی
تعداد دانلود 160 بار
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه

توضیح

در این برنامه بالغ بر ۳۰۰۰ تعبیر خواب موجود است که در نوع خود بی نطیر است. هر تعبیر دارای حداقل ۳ معبّر می باشد و از معبّران می توان ابوبکر محمد بن سیرین، دانیال نبی، جابر مغربی،کرمانی،اسماعیل اشعث، جاحظ،خالد اصفهانی نام برد.همچنین امکان پخش موسیقی آرام در برنامه به زیبایی های این برنامه افزوده است.


مناسب برای دستگاه های iPhone, iPad, iPod touch