دیکشنری فارسی به انگلیسی | Dictionary

Persian to English & English to Persian Dictionary
اشتراکی
تعداد دانلود 557 بار
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه

توضیح

دیکشنری فارسی به انگلیسی یکی از کاربردی ترین اپلیکیشن های گوشی هر کدوم ماست، مخصوصا اگر در حال یادگیری زبان انگلیسی باشید یا در کار روزانه خود از زبان انگلیسی زیاد استفاده کنید،وجود این اپلیکیشن در گوشی شما میتواند کاربردی باشد.

پس دیکشنری فارسی به انگلیسی را از سیب ایرانی دانلود کنید و دیکشنری همراه را همواره روی گوشی خود داشته باشید.