دیکشنری | Persian Dictionary

دیکشنری فارسی - انگلیسی
اشتراکی
تعداد دانلود 435 بار
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه

توضیح

دیکشنری و مترجم انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

 

امکانات:

بیش از چهار هزار کلمه و اصطلاح

بدون نیاز به اینترنت

تلفظ صوتی

بازی های واژگان

تمرین شنیداری انگلیسی

شامل تعریف انگلیسی لغات همراه با مثال و مترادف

شامل بیش از پنجاه هزار مثال همراه با ترجمه فارسی

شامل عبارت های مرتبط با کلمات

قابلیت لمس لغات و مشاهده معانی

ترجمه متن -این ویژگی نیاز به اینترنت دارد

قابلیت ستاره دار کردن لغات

قابلیت اصلاح و پیشنهاد لغات


مناسب برای دستگاه های iPhone, iPad, iPod touch